ارائه دهنده ی وی پی ان ایران
ریسمان

تحصیل کودکان در آلمان

تحصیل کودکان در آلمان

شرایط و قوانین تحصیل کودکان در آلمان

تحصیل کودکان در آلمان تحصیل کودکان در آلمان مانند بسیاری از کشور ها الزامی می باشد. کشور آلمان در این امر هیچگونه تفاوتی میان فرزندان آلمانی الاصل با فرزندان مهاجرین اروپایی و غیر اروپایی قائل نمی شود. حتی فرزندان مهاجرانی که به این کشور پناهنده شده و تقاضای اقامت آن ها از طرف اداره ی […]

انواع مدارس در آلمان

انواع مدارس برای تحصیل کودکان در آلمان

انواع مدارس در آلمان انواع مدارس در ایالات مختلف آلمان متفاوت می باشد و خود ایالت ها مسئول آموزش و پرورش هستند. هر ایالت ویژگی خاص خود را در این زمینه داشته به خصوص که بعد از دبستان مدارس می توانند متفاوت باشند. البته مسیر آموزشی برای همه ی کودکان و نوجوانان در تمامی ایالت […]