ارائه دهنده ی وی پی ان ایران
ریسمان

کار و سرمایه گذاری در آلمان

حقوق بیکاری در آلمان

شرایط دریافت حقوق بیکاری در آلمان

حقوق بیکاری در آلمان افراد با شرایط خاص واجد شرایط حقوق بیکاری در آلمان می شوند. این افراد یا کاملاً بدون کار و یا دارای کار پاره وقت هستند. البته این کمک ها دائمی نبوده و افراد تا زمانی که دارای شغل تمام وقت شوند و یا بتوانند از پس تمامی مخارج زندگی خود برآیند […]

کارت آبی اتحادیه اروپا ( بلو کارت )

آشنایی با اقامت کارت آبی اتحادیه اروپا ( بلو کارت )

کارت آبی اتحادیه اروپا کارت آبی اتحادیه اروپا ( بلو کارت ) مخصوص شهروندان کشور های خارج از اتحادیه اروپا می باشد که یا به دلیل اشتغال به عنوان متخصص عالی یا دارای اقامت موقت دانشجویی و یا به عنوان دارنده کارت آبی EU از یک کشور دیگر اتحادیه اروپا مایل به اقامت در کشور […]

مزایای کارت آبی اتحادیه اروپا

مزایای دریافت اقامت کارت آبی اروپا ( بلو کارت )

کارت آبی ( بلو کارت ) کارت ابی اتحادیه اروپا ( بلو کارت ) مخصوص شهروندان کشور های خارج از اتحادیه اروپا هست که یا به دلیل اشتغال به عنوان متخصص عالی، دانشجو و یا به عنوان دارنده ی کارت آبی اروپا ( بلو کارت ) در یکی از کشور های عضو این اتحادیه مقیم […]

قوانین کاری در آلمان

قوانین کار و شرایط محیط کاری در آلمان

قوانین کاری، ساعت کار، مرخصی و دوران بیماری ساعت کاری در آلمان در کشور آلمان یک کار تمام وقت معادل 40 ساعت کار در هفته می باشد. در آلمان امکان کار کردن به طور پاره وقت نیز وجود دارد. حداکثر میزان کار در هفته نهایتاً به 48 ساعت می رسد. در صورتی که بتوان اضافه […]